"Sociálně udržitelná architektura"

architekti
bez hranic

O nás

Architekti bez hranic sdružují mladé architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor a sociální přesahy architektury. Spolek usiluje o zlepšení kvality veřejného prostoru, zvýšení zájmu veřejnosti o témata spojená s architekturou a iniciuje a realizuje projekty pro znevýhodněné lidi.

Spolek Architekti bez hranic se v roce 2019 stal členem mezinárodní asociace Architecture sans frontiéres.

„Je pro nás důležité prostředí, ve kterém žijeme. Snažíme se využít našeho vzdělání a schopností tak, abychom naše okolí kultivovali a podíleli se na vytváření podmínek pro spokojený život.“

Architektura je okrajovým tématem, architekt je nadstandardním odborníkem

Když přijde na architekturu, veřejnost si často klade otázky typu... „Je architekt pro můj projekt vůbec potřeba?“ „Nebude to jen zbytečné prodražení projektu?“ „Čím vším se architekt vůbec zabývá?“

Ing. arch. Vojtěch Sigmund, Ph.D.

Ing. arch. Karolína Kripnerová

Projekty

I

Osvětová
a popularizační činnost

II

(Social) Design consultancy

III

Design and realisation

Kontaktujte nás